Kategorier
Økonomi & Business

Derfor er et godt arbejdsmiljø vigtigt

Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for, at en arbejdsplads fungerer.

For arbejdsmiljøet på en arbejdsplads har nemlig en direkte betydning for, hvorvidt de ansatte trives. Og hvis ikke de ansatte i en virksomhed trives, så bliver det også automatisk svært at præstere.

Stressede medarbejdere, der befinder sig i et klima med for høje krav, vil nemlig i sidste ende have svært ved at prioritere mellem arbejdsopgaver og måske også som resultat af det misse aftaler og deadlines. Og det kommer i sidste ende til at gå ud over arbejdspladsens præstationer.

Bliv arbejdsmiljørepræsentant – og vær med til at sikre en god hverdag

Derfor er det altså med andre ord vigtigt, at der på en arbejdsplads er et rart miljø, hvor medarbejdere trives, og hvor kravene til den enkelte medarbejder er både rimelige og opnåelige.

Og det kan du faktisk være med til at sikre. Du kan nemlig vælge at blive arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.

Som arbejdsmiljørepræsentant vil din opgave blive at varetage dine kollegers interesser. Det handler derfor i høj grad om at lytte og ikke mindst spørge ind til de udfordringer, dine kolleger eventuelt skulle have med arbejdsmiljøet. Og så drejer det sig også om at støtte og hjælpe til, at der efterfølgende bliver taget hånd om problemerne.

Hvordan bliver man arbejdsmiljørepræsentant?

For at blive arbejdsmiljørepræsentant, så skal du vælges til det af dine kolleger. Det er din arbejdsgiver, som er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentant, men selve valghandlingen styres af dig selv og dine kolleger.

Og arbejdsmiljørepræsentanten kan vælges blandt alle ansatte i en virksomhed, så længe den pågældende ansatte arbejder mere end 10 timer ugentligt. Som repræsentant for arbejdsmiljøet behøver du ikke engang at være medlem af en faglig organisation.

Men for at blive arbejdsmiljørepræsentant, så kræver det dog en arbejdsmiljøuddannelse.

Hvor og hvornår kan man få uddannelsen?

Uddannelsen som arbejdsmiljørepræsentant udbydes flere forskellige steder og er lovpligtig at gennemføre, hvis du altså ønsker at blive arbejdsmiljørepræsentant.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal uddannelsen på i alt 22 timer gennemføres senest tre måneder efter, du er blevet valgt til posten.

Uddannelsen til arbejdsmiljørepræsentant kan du læse meget mere om på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/. Her vil du også have mulighed for at blive meget klogere på, hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant og på, hvorfor det er så vigtigt at arbejde for et godt arbejdsmiljø på enhver arbejdsplads.

Hvorfor skal man uddannes?

Og så kan det da godt være, at du nu synes det ikke giver meget mening at skulle uddannes til at tage vare på dine kollegers interesser. For dine kollegers interesser vil jo unægteligt ofte også være dine egne.

Men det er påkrævet, at arbejdsmiljørepræsentanter er uddannede, simpelthen fordi det sikrer, at du har de rette kompetencer til at varetage dine kollegers interesser. Gennem uddannelsen får du også et indblik i forskellige redskaber, der kan benyttes til at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.